De 3 pionerer

Her kan du læse om den stærke born­holmske trav-trekløver: Helmer Hansen, C.P. Lund og Kaj Frederik Jensen, som havde en ganske særlig betydning for den bornholmske travsport

Helmer Hansen

Helmer Hansen, sekretær, driftsleder, bestyrelsesmedlem, kasserer, speaker, handicapper, travavlekspert og meget meget andet.

Blæksprutten i det stærke born­holmske trav-trekløver; den dy­namiske hesteavls- og kvægavls­konsulent fra det bornholmske landbrug.

Helmer Hansen, var nøglepersonen for afvikling af de born­holmske travløb de første 26 år. Han passede sit ar­bejde på landboforeningen sideløbene med arbejdet i Bornholms Travselskab. Øretævernes holdeplads var det også engang imellem for Helmer Hansen, men det bed ikke på den stoute landmandssøn fra Bjergly i Aaker.

 

Han blev født i 1919, og kæmpede sig igennem hårde odds til en uddannelse som land­brugskandidat til Landbohøjskolen.
I 1947 startede han som konsulent på Landboforeningen. Med masser af energi og virketrang og med stor inte­resse og en fantastisk arbejdsgiver, kastede Helmer Hansen sig fra 1958 og til 1986, ud i enhver opgave, der kunne gavne Bornholms Travselskab.

Helmer blev som en selvfølge æresmedlem af Bornholms Travselskab. Helmer Hansen og C. P. Lund havde utrolig stor respekt for hinanden og fordelte opga­verne imellem sig. De hængte sig ikke i småting, op­timismen var det fælles udgangspunkt og travbanen var deres hjertebarn. En æra i den bornholmske travsport gik bort da Hel­mer Hansen døde i 1997, 78 år gammel.

Hvert år ære Bornholms Brand Park hans minde når der afholdes Helmer Hansens Mindeløb

 

Læs mere om fortællingerne bag vores store løb her

Inger Rasmussen & C. P. Lund

C. P. Lund

C. P. Lund, formand for Born­holms Travselskab fra starten i 1960 til 1985.

Chr. Peter Lund blev født i 1916 i Rønne, hans far var købmand, men det der interesserede Lund helt fra barnsben af, var hestene og landbruget. C. P. Lund drev i mange år St. Krusegård i Bodilsker.

C. P. Lund var formand for Køre- og Rideforeningen på Bornholm, og han tog allerede i 1958, sammen med konsulent ved Bornholm Landøkonomiske for­ening, Helmer Hansen, nogle af de vigtigste beslut­ninger om oprettelse af Bornholms Travselskab og etablering af en travbane i Hareløkkerne.

Tandemparret C. P. Lund og Helmer Hansen gjorde sammen med den tredje pioner, Kaj Fr. Jensen, en uvurderlig indsats i Bornholms Travselskabs første 25 leveår. Uden C. P. Lunds optimisme, gå-på-mod og arbejdsindsats var det ikke lykkedes at komme igennem de første svære år.

C. P. Lund gjorde sig også som aktiv hesteejer og opdrætter en stor indsats. Han er opdrætter af Bornholms og Danmarks oftest sejrende hest, Nikodemus.

C. P. Lund blev æresmedlem af Bornholms Travsel­skab, og fulgte travsporten tæt i sit otium, så længe kræfterne rakte. Han døde i 1995, 79 år gammel.

Læs mere om fortællingerne bag vores store løb her

Kaj Frederik Jensen

Kaj Frederik Jensen, var den tredje vigtige faktor i de første 25 år.

Han var født på Vejrmøllegård i Aaker i 1915, og han blev en markant skikkelse i det bornholmske landbrug og i travsporten. Organisatorisk var hans tillidspo­ster enorme og med mange forbindelser banede han vejen for Bornholms Travselskabs oprettelse.

En mand med meninger, han var næstformand for Bornholms Travselskab fra 1959 til 1985, og han blev æresmedlem i 1986. Desuden virkede han blandt andet som overdommer på travbanen i mange år, og lagde ligesom de to andre travpionerer, utroligt mange arbejdstimer for travsporten. Kaj Fr. Jensen døde i 2004, 89 år gammel.

Læs mere om fortællingerne bag vores store løb her

Ydmyghed, ukuelig, engagement og masser af fri­villig og ulønnet arbejdskraft har kendetegnet alle dem der, foruden de tre pionerer, var med til at starte Bornholms Travselskab. Sådan har det været lige siden starten i 1960 og er det stadig i dag.

En stor tak til alle de personer som gennem årene har gjort en stor indsats for travsporten.

Læs mere om de store personligheder her