Hvem vandt Hesteejerforeningens Ærespræmie? - For 25 år siden?

Hvem vandt Hesteejerforeningens Ærespræmie? – For 25 år siden?

 

Og for 50 år siden – og for 60 år siden…... Jo, dette signaturløb er kørt i mange år. Første gang i 1962, to år efter banens start. På onsdag er det fastlagt til dagens første løb, kl. 18,15.

 

Foreningen etableres

Allerede i november 1960 blev der holdt en stiftende generalforsamling for ”Foreningen af travhesteejere på Bornholm”. Faktisk er den bornholmske hesteejerforening ældre end selve Bornholms Travselskab, i hvert fald som selvstændig selskab!

 

Den stiftende generalforsamling af Bornholms Travselskab blev nemlig først holdt efter den første løbssæson, den 26. januar 1961, men officielt regnes altid året 1960 som stiftelsesåret. Den første løbssæson opererede Bornholms Travselskab som et datterselskab af Bornholms Landøkonomiske Forening.

 

Forinden den stiftende generalforsamling i Hesteejerforeningen var der blevet holdt flere formøder, og ved det stiftende møde blev der tilmeldt 16 aktive og 12 passive medlemmer. De fleste hesteejere var også kuske, og formålet med foreningen var at varetage hesteejernes fællesinteresser samt fremme travsporten og opdrætning af travheste på øen. 25 år senere var medlemstallet på omkring 200!

 

Højne den sportslige ansvarsfølelse

Helt nøjagtigt lød formålsparagraffen for Hesteejerforeningen således: ”… at varetage hesteejernes fællesinteresser under nøje samarbejde med Centralforbundet for Travsport og Traveravl og de danske travselskaber, og at bidrage til højnelse af den sportslige ansvarsfølelse inden for hesteejernes rækker, - og endelig at hævde hesteejernes prestige udadtil”. Sådan!

 

Kun de aktive medlemmer havde stemmeret, men så måtte de også betale 15 kr. i årskontingent, mens de passive medlemmer kunne nøjes med at betale 5 kr. 

en første bestyrelse kom til at bestå af formanden, rutebilschauffør Alfred SchouHansen, Svaneke, næstformand Chr. Bech, Klemensker, kasserer og sekretær Holger Dam, Aakirkeby, Knud Bech, Poulsker og Thor Dahl Pedersen, Knudsker. Suppleanter 
blev C. E. Mogensen, Rønne og Poul Kure, Rutsker. Foreningens første revisorer blev kørelærer Helge Jørgensen og Arne Kjøller. Sidstnævnte blev formand i 1963, og det var han de næste 22 år!

 

VOLO JUNE med Aage Munk Foto: Arkiv

De første vindere var

Ærespræmieløbets første vinder var Volo June og Aage Munk (foto). For 60 år siden vandt Brand med Mogens Jørgensen, og for 50 år var vinderen Rollo Kroggård og Steen Haagensen foran Rex Burgundie/Hans Andersen og Randi Kroggård/Johs. 
Olsen. (foto af opløbskampen)

Opløbet for 50 år siden Foto: Arkiv

Endelig vandt i 1999, for 25 år siden; Cashfinder og Frank Mikkelsen. Sidste års vinder, Ghostbuster og Michael Skovmose, deltager også i løbet i år. Alle vinderne af løbet gennem årene kan ses på travselskabets hjemmeside. 

 

Den store favorit i 2024 bliver uden tvivl Kurts Mor, og det er jo ikke at kimse ad, især ikke, når det er Kim der kører, - Kim Mortensen.