Bornholms Travselskab afholder generalforsamling - Opdateret

Her til aften har Bornholms Travselskab afholdt den årlige generalforsamling, i den nu ny opfriskede Spillehal på Bornholms Brand Park. Hele vinteren er gået med at male og opgradere både lys og teknik, så spillehallen nu tager sig godt ud, og kan få en langt bedre udnyttelse til langt flere formål end tidligere.

Aftenen begyndte med en traditionsenlig og hyggelig fællesspisning for foreningens medlemmer, med lækker mad, serveret af Travcaféens forpagter, Jon Andersen. 

46 stemmeberettigede medlemmer deltog i aftenens generalforsamling, hvor formand Egon Jensen aflagde beretning for 2023. Du kan læse formandens beretning her.

Kasserer Jan Dahl fremlagde foreningens fine regnskab - du kan se det her.

Aftenen bød på flere spændende emner, og en god debat om den bornholmske travsport.

På valg var Jesper Nielsen, der ikke ønskede genvalg samt Egon Jensen og Jan Dahl, der begge ønskede at fortsætte. 

Kim Hansen blev valgt ind i bestyrelsen, og både Egon og Jan blev genvalgt. Det gjorde også Thorkild Jensen, som suppleant. 

Resultatet af efterfølgende konstituering, blev som følger:

Formand: Egon Jensen

Næstformand: Peter Due

Kasser: Jan Dahl

Repr. fra Hesteejerforeningen: Torben Dahl Pedersen (bliver dog først endeligt aftalt ved næste møde i HEF)

Valg af repræsentant til DTC og suppleant for denne: 

Egon Jensen samt Peter Due som suppleant.

Valg af medlemmer til Ponyudvalg:

Emelie Pettersson, samt Jan Dahl.

Herudover også Johnny Jessen, udpeget af Hesteejerforeningen.

 

Vi takker for en god debat ved årets generalforsamling, samt ønsker de valgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget!

Formand Egon Jensen aflægger beretning ved årets generalforsamling.

Den nye Bestyrelse for Bornholms Travselskab:

Fra venstre Peter Due, Jan Dahl, Thorkild Jensen, Egon Jensen, Emelie Pettersson og Torben Dahl Pedersen.

Kim Hansen deltog pr. telefon ved det konstituerende bestyrelsesmøde.