Carl Edvard Mogensen

Vi mindes bornholmsk travsports største støtte:

Fredag den 14. juli 2023 kørte Bornholm Hotels Calles Cup; Bornholms Brand Golden League 10. afdeling for bornholmsk opdrættede heste, om en præmiesum på ikke mindre end 100.000 kr.

Carl Edvard Mogensen, ville i 2023 være fyldt 100 år. Han døde i 2019, og har i alle årene været en kæmpestøtte for Bornholms Travselskab, der driver travbanen Bornholms Brand Park.

Carl Edvard Mogensen, kaldet Calle, blev født den 15.10.1923, i kirkebogen staves fornavnet dog med K. Forældrene var avlsbruger Ludvig Kristian Mogensen og hustru Elisabeth Petrea, født Hansen, med bopæl på ejendommen ”Rosenborg”, beliggende på Almindingensvej i Østermarie.

Forældrene havde købt Rosenborg i 1916, og det blev Carl Edvard Mogensens storebror, Hans Peter Mogensen, der sidenhen overtog Calles barndomshjem.

Flid og sparsommelighed

C. E. Mogensen, som vi herefter i disse artikler tillader os at benævne Calle, kom som ung ud og tjene på gårdene som landbrugsmedhjælper, men ambitionerne var til mere, allerede dengang. Vejen fra landarbejder til ”hotelkonge” blev lang, men det lykkedes for Carl Edvard Mogensen.

Calle tog nu en uddannelse som kontrolassistent i landbruget, hvor han skulle rundt og skrive tallene for f.eks. mælk fra de enkelte kvægbesætninger på gårdene. Dette gjorde han på Sjælland, hvortil han flyttede efter nogle år i landbruget på Bornholm.

Efter det foreliggende blev det til omkring fem år fortrinsvis i Nordsjælland, først forsat som kontrolassistent, nu ved Søborg-Gilleleje Kontrolforening. Jeg formoder, at han i denne periode mødte bl.a. den kendte travsportsmand, Ilsøe Mikkelsen, og mon ikke det således var her de første frø blev lagt til hans store lidenskab for travheste - interesse for heste i al almindelighed havde han i forvejen.

Mekaniseringen af landbruget var så småt begyndt, og Calle begynder, tilsyneladende med vis succes, at sælge malkemaskiner i sin Sjællandstid.

I et interview i Politikken i 1964 fortæller han endvidere; ”efter at have spinket og sparet havde jeg nok til at købe en lille købmandsforretning i København. Den solgte jeg et års tid efter.”

- Med flid og sparsommelighed kommer man langt, lød det allerede dengang fra C. E. Mogensen, der vendte tilbage til Bornholm og blev manufakturhandler med forretning på Snellemark i Rønne.

2 Den Unge Fremadstormende C E Mogensn I 1960 Foto Algot

Den unge fremadstormende Carl Edvard Mogensen i 1960. Foto: Algot

Tilbage på Bornholm

I Bornholms Tidende noterede man den 17. februar 1951, at; ”Hr. Carl Edv. Mogensen aabner Tirsdag den 20. ds. en velassorteret forretning i Frakker og Kjoler i den ny Ejendom Snellemark 19, Hjørnet af Grønnegade. Forretningen drives under navnet Rønne Konfektion".

Derfra går det kun en vej. Opad og opad i en lind strøm, og der annonceres flittigt i de bornholmske dagblade.

Den 7.juni 1956 hedder det følgende i en annonce: "Sommerens fikse kjoler - Gør som de fleste: Køb, hvor udvalget er størst og priserne billigst. Køb i Rønne Konfektion”.

Og ligeledes fremme i december i 1958, på forsiden af Bornholms Tidende, og hvor forretningen i Snellemark nu har skiftet navn til Damernes Magasin: "Bliv juleklædt i Damernes Magasin, Det er vigtigt at vælge rigtigt – vælg derfor vintermodellerne hos os".

1B Forretningen I Snellemark Foto Algot

Forretningen i Snellemark. Foto: Algot

Travsporten er med for fuld hammer i 1960 – og 50.000 kr. på bordet

Travsporten blev, som tidligere nævnt, en del af Mogensens interessesfære, nok begyndt under opholdet på Sjælland. Indtjeningen fra forretningen i Snellemark må have været god, for nu i 1960 kommer det frem:

Historien gik på, at Calle lagde 50.000 gode 1959-kroner på bordet, da han købte den store gård, Store Hallegård i Åker, for i alt 300.000 kr.!

-Var det for at prale, at De ved købet lagde 50.000 kroner på bordet i sedler, spørger en vaks Politikken-journalist C. E. Mogensen i en stort opsat artikel nogle år senere om den bornholmske hastigt opadstigende hotel- og travmand.

-Ha, ha, det kan jeg såmænd ikke huske, om jeg gjorde. Jeg ved godt, der har været snakket om det. Men sådan går det jo ofte. Når det går godt for en, der ikke havde noget i begyndelsen. Der vil altid være snak, lyder det lidt undvigende svar fra Calle.

3 Calle Inspicer Hestene Og De Nye Bokse St Hallegaard Foto Arkiv

Calle inspicerer hestene og de nye bokse v/ St. Hallegård. Foto: Arkiv.

Efter det oplyste havde han først købt nabogården LL. Hallegård inden købet af Store Hallegård. I oktober måned 1960 fortælles, at Carl Edvard Mogensen har 13 travere og fem føl stående på St. Hallegård, mens to travere og et føl endnu er i København. Og håndværkere har travlt på gården, hvor der også skal indrettes travtræningsbane ude på markerne, mens der også er blevet indrettet bokse til hestene, uhørt på Bornholm dengang.

Tre måneder tidligere havde der været premiere på de bornholmske travløb inde på den tidligere rundbane for de bornholmske dyrskuer i Almindingen, og C. E. Mogensen var med fra starten som kusk med sine nyerhvervede travheste fra Sjælland. Han blev den mest sejrende kusk i premieresæsonen, og det forsatte han med at være en del år derefter.

Der sker noget på gården – Frem med Bornholms Travstutteri

På St. Hallegård i Åker skete der også store sager. Foruden de nævnte hestebokse på den 147 tønder land store gård, var der også opført en ny svinestald med plads til 400 svin, Bornholm måbede over de nye tiltag og Mogensens mange store initiativer. I den parklignende have foran den flotte stuelænge gik der sikahjorte, og nød tilværelsen. Og så det med travheste, hvad var det nu for noget- tænkte bornholmerne!

Mange, ofte travinteresserede, valfartede til gården, nysgerrigt for at kigge på alt det nye, denne skribent var også med på det.

4 Den Flotte Stuelaenge Paa St Hallegaard I Aaker I Vinterdragt Foto Arkiv

Den flotte stuelænge på St. Hallegård i Aaker i vinterdragt. Foto: Arkiv. 

Mogensen forsatte dog med at bo inde i Rønne, og der ansættes folk på St. Hallegård, der kan tage sig af bedriften, og passe og træne travhestene. Selv oplyser Calle, at han har travlt i forretningerne inde i Rønne, men ofte tager turen til gården i Åker, og bl.a. i jagtsæsonen med de store andetræk over gårdens marker, er det med jagtgeværet over skulderen, når det hele inspiceres.

Få år efter blev Mogensen tilbudt 800.000 kr. for gården, og vi er altså tilbage omkring 60 år tilbage. Et stort beløb, men et tilbud som Calle sagde nej til, for som han sagde; ”Jeg skal da have et sted til mine heste”. Dem var der nu omkring 25 af, heraf mange ungheste af eget opdræt.

De første Hallegård-opdræt fødes i 1960, 5 stk., men alle hestene hos Bornholms Travstutteri, som C. E. Mogensen nu officielt benævner sin travvirksomhed, beskrives nærmere i en senere artikel. Med skal det dog her, at en af hestene fra den første årgang får navnet Frem, opkaldt efter den gamle bornholmerfærge, men også et passende navn for en mand, der vil frem!

5 Sejren Er Hjemme For Calle Her Med Senator Roy

Sejren er hjemme for Calle, her med Senator Roy. Foto: Arkiv.

Ny rideskole og et møde

I 1962 oplyses, at Carl Edvard Mogensen åbner en rideskole, og det er i denne forbindelse at han møde den noget yngre Rose Marie Kofoed.

-Jeg mødte Calle i forbindelse med den rideskole, som han drev i Rønne i begyndelsen af tresserne, oplyser Rose Mogensen, som vi har besøgt i hendes herlige hus i Rønne med en imponerende udsigt til Østersøen. Hun arbejdede dengang som kontorassistent hos sagfører Bornemann Karlsen. Rose Mogensen, født Kofoed, var selv interesseret i ridning, og hun husker, at hun bl.a. benyttede en af Mogensens ældre toptravere, en hest ved navn Ole Sus, der i travløbene var kendt for yderst sjældent at galoppere.

6 Endnu En Sejrsbukt Til C E Mogensen Foto Arkiv

Endnu en sejrsbuket til C E Mogensen. Foto: Arkiv.

Fra Solvang til Hotel Ryttergården

I 1964 blev landbrugsejendommen ”Solvang”, på Strandvejen i Rønne, købt. Den blev snart revet ned, da den var i en ringe forfatning. Snart gik der håndværkere i den gamle svinestald, hvor de første ni værelser skulle indrettes. Hvorfor kom tanken om et motel/hotel her?

Det var fra de handelsrejsende fra tøjfabrikkerne, der inspirerede Calle og Rose til Motel Ryttergården, for når disse besøgte Damernes Magasin i Snellemark klagede de over, at der næsten ingen hoteller var på Bornholm har eget bad og toilet.

Calle er ikke bange for at investere i fremtiden, og den første hotellænge på Strandvejen bliver hurtigt en succes, for ikke bare de handelsrejsende overnattede den nye sted, men også mange turister. Efter den første hotellænge fulgte snart endnu en længe og så fremdeles.

Det blev anslået, at projektet tilbage i midten af tresserne ville koste knapt to millioner kr. Det samlede motelbyggeri forventes at rumme 120 værelser med plads til cirka 200 senge, og heraf bygges cirka 100 værelser i blokke med 10 værelser i hver.

– Formentlig tager myndighedernes tilladelser hensyn til eventuelle udvidelsesmuligheder, så antallet af sengepladser kan komme op på cirka 400, fortalte Carl Edvard Mogensen.

7 Hotel Ryttergaarden Aabner C E Mogensen Med Noget Af Presonalet Foto Arkiv

Hotel Ryttergården åbner. C. E. Mogensen med noget af personalet. Foto: Arkiv.

Motel Ryttergården opstod, senere omdøbt til Hotel Ryttergården, forløber til vores dages Green Solution House, i dag Hotel GSH, på Strandvejen i Rønne.

Der var også tilbage i 1964, der var køb af en nedlagt motorbane ved siden af. Her blev det nu de ”rigtige” hestekræfter, der trænede. Den østlige længe skal indrettes som hestestald med plads til 24 bokse.

I øvrigt forklarede Carl Edvard Mogensen dengang, at motellet ikke ville få indflydelse på manufakturforretningen, som der ikke var planer om at afhænde.

Hotel Ryttergården var dengang det største og mest moderne hotel på Bornholm. I 1969 kom der en ny værelsesfløj til hotellet, og flere ny- og tilbygninger kom i de kommende år

Der skete ting og sager i 1964 for Mogensen. Først på året havde han også købt den amerikanske traver Tenderloin for 75.000 kr., og det blev behørigt dækket, ikke kun i de danske travblade, men også i de landsdækkende aviser, der dengang skrev en masse om travsport.

Jo, self-made-manden var i den grad på vej frem, og en succes han med rette var stolt af. I de kommende dage følger to artikler mere i denne serie.

Af Kenn Erik Bech

Foto øverst: Hasle Fotografi.

 

Læs videre i anden del af historien