Bornholms Brand Park

Mobile navigation

Travkalender nr. 1: Drivningsreglementet er justeret

Daisy H J med Niels-Peter Steinlein Bornholms Brand Park 8 juli 2020 Fotograf Torben Ager - Travfoto Bornholm  TKA_7993
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
04. marts 2021 8:00

Af Henrik Boye Ebbesen 

Hvert eneste år opstår der tilfælde, hvor de straffe og gebyrer, som sportens aktive idømmes af dommerkomitéen, bliver genstand for en del polemik.

For dømmes der for hårdt? Eller for mildt?

Derfor har Dansk Travsports Centralforbund i forbindelse med udarbejdelsen af reglementet for 2021 været i dialog med de aktives respektive foreninger.

Og resultatet kan aflæses i de paragraffer og det grundskema, som er bekrevet i ”Landsækkende retningslinjer ved idømmelse af straffe”. Her vil der i 2021 vil være et andet spænd i sonderingen mellem de milde og de hårde drivningsstraffe.

Skemaet og paragrafferne er beskrevet på side 37 og 38 i Travkalenderen nr. 1 – 2021, som alle aktive på det kraftigste opfordres til at læse. Travkalenderen finder du HER

De væsentligste ændringer ift. drivning

Der er foretaget en del tekstmæssige ændringer på de to sider. Først og fremmest er de paragraffer, der omhandler drivning i strid med reglementet, blevet delt op på en mere sigende måde i forhold til den overtrædelse, som en kusk/rytter foretager sig. Der er generelt ikke ændret på dommernes vurdering af, om en drivning er tilladt eller ej, men det er nu tydeligere defineret, hvad der fremover betegnes som eksempelvis uskøn drivning eller ureglementeret drivning. 

Normaltaksterne for tildelingen af gebyrer for overtrædelser af drivningsreglementet er derudover blevet justeret. Nogle gebyrer er sat op, mens andre er sat ned. Det fastholdes dog, at en førstegangsforseelse i drivning altid fastlægges med udgangspunkt i en førstepræmie på højest 22.000 kr.

For gebyrer i løb med større præmiesummer er gebyrets størrelse nu gjort afhængigt af løbets førstepræmie. I 2021 bliver gebyret derfor udregnet som en procentsats af løbets førstepræmie. Derudover sættes gebyret for 3. gangs forseelser ned – til gengæld skærpes udelukkelseskravet for denne type forseelse. 

For kuske, der i enten 2019 eller 2020 har kørt flere end 250 løb om året, er der også en ændring i forhold til, hvornår vedkommende kan idømmes en sanktion for anden- eller tredje gangs forseelser. For denne kuskekategori nedsættes den udvidede gentagelsesperiode for drivning fra tre til to uger.

For drivningsforseelser, der falder ind under kategorien ”uskøn drivning” eller ”ureglementeret pisk/piskeføring” blev alle overtrædelser tidligere idømt efter C-kategorien. Her får dommerkomitéen i 2021 mulighed for at lempe straffen, så overtrædelser inden for de to kategorier også kan idømmes efter den mildere B-kategori. Det kan eksempelvis komme på tale i tilfælde, hvor der ikke er tale om drivning med pisk.

Ingen drivning i prøve- og rutineløb

Fra 2021 står det nedfældet i reglementet, at ikke tilladt drivning i prøve- og rutineløb, hvor enten kusk/rytter eller hest er oppe til eksamen, automatisk fører til en skærpet sanktion. Derudover vil kusk/rytter/hest IKKE kunne blive godkendt.

Endvidere skærpes sanktionsrammerne for afstraffelse af hest væsentligt, ligesom reglementet nu også indeholder en ramme for idømmelse af gebyrstraffe ved manglende hestepas, fejlagtig vaccination og manglende behandlingsjournal. 

Endelig er det indføjet, at dommerkomitéen ved idømmelse af reglementets hårdeste straffe (D- og E-kategorierne) på selve løbsdagen skal meddele den pågældende kusk/rytter, at dommen indstilles til vurdering i den nye Ankeinstans. 

Den nye ankeinstans er beskrevet nærmere i denne artikel: DTC opretter ankeinstans

Bornholmsbrand Travfotobornholm Rønne Revision.4

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder bornholmsbrandpark.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere