Bornholms Brand Park

Mobile navigation

Travkalender nr. 1: De væsentligste ændringer i løbsbestemmelserne

Voltestart Bornholms Brand Park 12 september 2020 Fotograf Torben Ager - Travfoto Bornholm TKA_3511 (1)
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
13. januar 2021 8:00

Af Henrik Boye Ebbesen

Det fulde reglement for travsportens udøvelse i Danmark er beskrevet i detaljer i Travkalender nr. 1- 2021. Den nye, opdaterede udgave finder du HER (ændringer i forhold til 2020-kalenderen er markeret med rødt)

Alle aktive i travsporten opfordres på det kraftigste til at sætte sig ind i reglementet. Her kan du blandt andet læse, at DTC’s Løbsdomstol fremover vil blive kaldt Travsportens Overdomstol, og at der indføres en ny Ankeinstans, som du kan læse mere om her: DTC opretter ny ankeinstans

Flere af de øvrige, væsentlige ændringer er beskrevet i denne artikel.

Ændringer af sikkerhedsmæssig karakter

Løbsbestemmelsernes § 34: Beruselsesmiddel/Anti Doping Danmark (side 12 i Travkalender nr. 1 - 2021) 

Alle, der på en eller anden måde kører eller rider en hest på en løbsdag, er forpligtet til at underkaste sig en alkotest. Det være sig også staldfolk og hjælpere uden licens. Den ansvarlige anmelder af en hest, som en staldmand i spirituspåvirket tilstand har kørt med eller redet på, vil blive gjort ansvarlig, hvis staldmanden afgiver en positiv alkotest.

Samtidig er det indført i reglementet, at personer, der før løbsdagens start har afgivet en positiv alkotest, på intet tidspunkt resten af løbsdagen må køre eller ride heste. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd:

»Alle personer der sidder op bag/på en hest – uanset hvor på banens areal og uanset med hvilken hensigt er pligtig til at underkaste sig en alkoholtest på forlangende. En positiv alkohol test i henhold til gældende regler skal medføre at personen udelukkes fra at sidde op bag/på en hest, som minimum resten af løbsdagen.

Personer – uden licens - der kører/rider heste på løbsdagen vil være underlagt den ansvarlige anmelder af pågældende hest. Her vil straffen tildeles den ansvarlige træner med minimum 2.000 kr. i gebyr.« 

Løbsbestemmelsernes § 35: Kørsel/ridning på travbanens område (side 12) 

Her skærpes reglerne, således at alle personer ved al kørsel/ridning på opvisningsbanen fremover skal bære godkendt sikkerhedsudstyr (hjelm og sikkerhedsvest) uanset om vedkommende har licens eller ej. Kravet om at bære hjelm (dog ikke sikkerhedsvest) gælder også, hvis du som staldmand/amatørtræner sidder på sulkyens stang på en æresrunde. Ansvaret for at reglerne overholdes, påhviler hestens træner og eventuelle overtrædelser straffes med gebyr. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd: 

»Ved al kørsel/ridning på opvisningsbanens område (incl. inderbane) skal kusk/rytter – uanset licens eller ej - bære godkendt spændt hjelm og sikkerhedsvest. Personer der sidder på sulkyen uden lineføring skal bære spændt hjelm på løbsbanens område.

Ansvaret for dette påhviler den pågældende hest træner og overtrædelse straffes med gebyr. Dommerkomiteen kan bestemme at kørsel/ridning som opvarmning m.m. på banens inderkreds er forbudt i et bestemt tidsrum.«

Løbsbestemmelsernes § 40: Hestens udstyr: Rumperem i montéløb (side 14)

Her indskærpes det, at alle heste, der deltager i montéløb på danske baner, af sikkerhedsmæssige årsager fremover SKAL bære rumperem. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd: 

»I montéløb skal hestens udstyr bestå af fastgjort sadel med rumperem, lukkede stigbøjler og fortøj samt nummerdækken. Ved løb med autostart skal hesten endvidere bære spændt checkrem.«

Ændringer af generel karakter

Løbsbestemmelsernes § 27: Nye kuskekategorier ved programændringer (side 11)

Reglerne for kuskeskifte inden for en given licenskategori er blevet forenklet. Hvis en hest kørt af en amatørkusk eller professionel skal kuskeskiftes, skal den kusk, der overtager køreturen, have kørt et tilsvarende antal løb i det foregående år. Her er det værd at være opmærksom på, at kuskeskifte for professionelle på Bornholm er underlagt andre regler. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd: 

»For professionelle, amatører og montéryttere gælder endvidere, at ændring af kuske/ryttere kun kan foregå, hvis tilskrevne kusk/rytter og ny kusk/rytter tilhører samme kategori med hensyn til antal starter i foregående kalenderår.

Kuske/ryttere inddeles i følgende kategorier (starter refererer til foregående kalenderår):

  • 0-30 starter
  • 31-100 starter
  • 101- 250 starter
  • Over 250 starter« 

Løbsbestemmelsernes § 32: Ankomsttid for hest og kusk/rytter til banen (side 12)

Mødetiden for såvel kuske som rytteres ankomst til væddeløbsbanen på en løbsdag er ændret. Tidligere skulle kusken/rytteren være på plads en halv time før starten på det løb, de skulle deltage i, men fremover skal de være der én time før. Stramningen er sket, så det er muligt i fornuftig tid at finde en erstatning, såfremt en kusk/rytter udebliver. I paragraffen er det også indføjet, at det er kusk/rytter og ansvarlig træners pligt at give den arrangerende bane besked med det samme, såfremt man ikke er i stand til at være på plads på banen én time før starten på det løb, hvor man skal ud.

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd: 

»Hvis kusk/rytter ikke ankommer til travbanens stald område senest 1 time før det aktuelle løbs start, har dommerkomitéen ret til at foretage programændring. Hest som ikke tidligere er identificeret i Danmark, skal være på plads til identifikation senest en time før 1. løbs start. Hvis hesten ikke er på plads inden for den angivne tid, har dommerkomitéen ret til at slette hesten.«

»Det påhviler kusk/rytter og ansvarlig anmelder at meddele forsinket ankomst i tilpas tid, så eventuelle ændringer kan besluttes i god tid inden løbet.« 

Løbsbestemmelsernes § 48: Flere valgmuligheder i 2. og 3. række i autostart (side 15)

For at sikre en mere fleksibel startafgang i autostart, vil flest muligt heste i 2. og 3. række fremover have mulighed for at vælge mellem to valgfrie spor, såfremt der udgår mindst to heste i 1. række bag startbilen.

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd:

»Udgår to heste i første række, skal nr. 9 ligge bag ved hestene i spor 1 eller 2, nr. 10 bag ved spor 3 eller 4, nr. 11 ligge bag ved spor 5 og nr. 12 bag ved spor 6. Tilsvarende indrykning sker for heste i 3. række. Heste der ikke har en ryg at følge skal blive i sin anførte række. Udgår tre heste eller flere i første række, skal nr. 9 ligge bag ved hesten i spor 1 eller 2, nr. 10 bag ved spor 3, nr. 11 bag ved spor 4 og nr. 12 bag ved spor 5. Tilsvarende indrykning sker for heste i 3. række.

Ingen ekvipager kan rykkes frem i en foranliggende række – uanset antallet af udgåede heste.

Indrykning i 2. række eller 3. række sker dog med den tilføjelse at flest mulige ekvipager skal have 2 valgfri spor – startende med hesten i inderbanen.«

Løbsbestemmelsernes § 42: Prøvestarter (side 14) 

Som noget nyt vil der i autostartsløb for de lavere klasser (op til 20.000 kr. i indtjening) blive afviklet en prøvestart umiddelbart efter endt præsentation og afcantring. Prøvestarten er kun for det pågældende løbs deltagere.

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd:

»I løb udskrevet for heste med højest 20.000 kr. i startpræmiesum og autostart afvikles en prøvestart efter præsentation og afcantring, når der annonceres ”3 min til start”.

Der kan afvikles ekstraordinær prøvestart mellem løbene, såfremt forhold tilskriver dette.« 

Ændringer af administrativ karakter 

Løbsbestemmelsernes § 39: Kusken/rytterens udstyr - ejerfarver (side 14) 

Anvendelsen af ejerfarver bliver gjort mere fleksibel. Det vil således være op til kusk og ejer at afgøre, om ejerfarver skal anvendes i løb. Såfremt en kusk fravælger at køre i ejerfarver, selvom det står opført i det officielle program, skal dette meddeles dommerkomitéen inden præsentationen. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd:

»Ejerne og kusk/rytter aftaler i forening om ejerfarver skal anvendes. Det er kusken/rytteren, der er ansvarlig for at meddele eventuelle farveændringer til det officielle program inden præsentationen til løbets start.« 

Løbsbestemmelsernes § 27: Programændringer ved transportvanskeligheder (side 11)

Her sker en opstramning, idet transportvanskeligheder som udgangspunkt ikke vil blive accepteret som gyldig sletningsårsag. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd:

»Transportvanskeligheder godtages ikke som ændringsårsag, medmindre der foreligger specielle omstændigheder, så som eller uafhængig 3. parts indvirkning (lukning af bro, aflysning af færge m.v.). Bevis herpå kan da begæres. Transportvanskeligheder er gældende for såvel kusk/rytter som hest. Gebyrer og meldeforbud kan slettes ved aflevering/ fremsendelse af behørig dokumentation.« 

Løbsbestemmelsernes § 28: Ikke startberettiget hest - meldeforbud (side 11)

Der er lavet mindre korrektioner i tildelingen af startforbud. Tidligere har en hest, der har præsteret dårligt i et løb, fået meldeforbud i ti dage. Fremover ændres det, så hesten nu får minimum fem dages anmeldelsesforbud. 

I Travkalenderen nr. 1 har paragraffen følgende ordlyd: 

»Hvis en hest slettes tildeles den minimum 5 dages anmeldelsesforbud fra den pågældende startdato at regne. Anmeldelsesforbuddet kan ophæves med forevisning af en dyrlægeattest, hvoraf det fremgår, at der intet er til hinder for hestens løbsdeltagelse. Ophævelse af anmeldelsesforbud kan tidligst ske 2 dage fra den pågældende startdato at regne.

Heste der på løbsdagen slettes af dyrlæge/dommerkomité og/eller henvises til dyrlæge kan ikke meldes før udløb af meldeforbuddet.«

Bornholmsbrand Travfotobornholm Rønne Revision.4

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder bornholmsbrandpark.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere